ምስረታ ማሕበር ስነጥበባዊያን ትግራይ

ማሕበር ስነጥበባዊያን ትግራይ፣ ሰሜን ኣሜሪካ መስከረም 24/2023 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝካየድ ስነ-ስርዓት ምስረትኣ ዕላዊ ክትገብር ያ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ብዝነብሩ ዓበይቲ ስነ-ጥበባውያን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዓብዪ ናይ ስነ-ጥበብ ስራሕቲ ሒዛ ትፅበየኩም ኣላ።

ኣብዚ ኣብ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ዝኽበር በዓል ዝተፈላለዩ መዘናጋዕቲ ምድላዋት ብዙሓት ዉሩያት ከየንቲ ዝሳተፉሉ ናይ ሙዚቃ ድግስ/ባህላዉን ዘመናዉን ምርኢት ፋሽን/ ብሉፅ ሓፂር ቲያትር/ ሰርከስ/ናይ ስእሊ ኤግዚብሽንን ካልኦትን ክቐርቡ እዬም። ኹለኹም ተዓዲምኩም ኣለኹም።

እዚ ካብ ሰዓት 7:00 PM EST ጀሚሩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዓብዪ ናይ ስነ-ጥበብ መደረኽ፣ ሙዚቃ፣ ትያትር፣ ግጥሚ ብጃዝ፣ ፋሽን ሾዉን ብካልኦት ስራሕቲ ስነ-ጥበብን ዝተዓጀበ እዩ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እትነብሩ ተጋሩ ስነ-ጥበባዊያንን ፈተውቲ ስነ-ጥበብ ትግራይን ኩሉኹም ተዓዲምኩም ኣለኹም።
Join us for the grand inauguration of the Tigray Artists Association! This exciting event will take place at the Catholic University. It’s time to celebrate and honor the vibrant artistic community of Tigray. Get ready for a day filled with creativity, passion, and talent!
ጥበብ ዘይቕይሮ ነገር የለን!